Πως θα έρθετε

Η πόλη του Αιγίου είναι προσβάσιμη από ξηρά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας μεταφορικό μέσο ή τα υπεραστικά ΚΤΕΛ. Ακόμη από Αθήνα λειτουργεί και το τρένο.